Serwis

Laboratorium Informatyczne udostępnia usługi serwisowe. Usługi obejmują diagnozę uszkodzeń sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych, reinstalację oprogramowania i wymianę uszkodzonych komponentów komputera. UWAGA: usługa nie obejmuje dostarczania części zamiennych - częsci takie należy zamówić we własnym zakresie, korzystając ze zaleceń serwisanta odnośnie rodzaju/typu/modelu/wersji. Usługa świadczona jest TYLKO w budynkach Starej Chemii i Technologii Chemicznej.


Aby skorzystać z usługi serwisowej, należy wysłać maila na serwis@ch.pw.edu.pl, w temacie umieszczając skrócony opis problemu (np. "Komputer się nie uruchamia", "Drukarka nie drukuje"), a w treści opis nieco bardziej rozwinięty, w miarę możliwości z podaniem ewentualnego komunikatu błędu, modelu urządzenia (dotyczy tylko peryferiów, np. drukarki, skanera), i KONIECZNIE imienia, nazwiska, numeru pokoju, numeru telefonu kontaktowego i określenia, w którym gmachu się przebywa.

gpEasy-Theme simplicity 1.5 by syndicatefx